מקורות ששירתו לנו בבניה של האתר
SOURCES USED ON THIS WEBSITE
עברית/Hebrew
אבן שושן
קונקורדנציה חדשה
הוצאת קרית-ספר בע"מ, ירושלים 1998

באדר
מילון ראשי-תיבות וקצורים
Dr. Hans-Jürgen Grieser, Fachbuchverlag Schömberg-Langenbrand 1999

הברית החדשה
החברות המאוחדות לכתבי הקודש, ישראל 1983

זאלקינסאן/גינצבורג
הברית החדשה דליטש קרן אחוה משיחית ירושלים 2000 הברית החדשה
The Society for Distributing Hebrew Scriptures 1985

טרמון/אובל
לוחות פעלים
מ"ל תמיר ירושלים IV/1998

לביא
מילון עברי-גרמני/גרמני-עברי
לנגנשיידט ברלין-מינכן, 1975/1980

סולומוניק/מוריסון
משכילון
שפת העם, ירושלים 1996

ספר הבריתות
חברת מוציאי לאור תורת יי התמימה, לונדון 1894/1998

ספר הבריתות
Stuttgartensia II/1977, United Bible Societies 1976, rev. 1991
החברה לכתבי הקודש, ישראל 1991

ספרי הברית החדשה - תרגום חדש
החברה לכתבי הקודש בישראל 1976, 1991, 1995, 2000

ספר תורה נביאים וכתובים
ברית חדשה דעליטש מתוקנת
חברה להפצת כתבי הקודש, סוכנות ישראל 1970/2003

ספר תורה נביאים וכתובים עם הברית החדשה
Tryckcentralen, Sweden, Örebro 1974

קונקורדנציה לברית החדשה
החברה לכתבי הקודש, ישראל 1999

קליין
מילון אטימולוגי עברי-אנגלי מקיף
כרטא ירושלים - אוניברסיטת חיפה

תנ"ך וברית חדשה
קרן אחוה משיחית, ירושלים 2002

יוונית/Greek
NESTLE-ALAND
Novum Testamentum Graece
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart XXVI/1988

אנגלית/English
BOLOZKY
501 Hebrew Verbs
Barron's Educational Series, Inc. NY 1996

KLEIN
A Comprehensive Etymological Dictonary of the Hebrew Language
Carta Jerusalem - The University of Haifa

גרמנית/German
BAADER
Kurzwort- und Abkürzungslexikon
Dr. Hans-Jürgen Grieser, Fachbuchverlag Schömberg-Langenbrand 1999

DIETZENFELBINGER
Das Neue Testament Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch nach Nestle-Aland
Hänssler-Verlag Neuhausen-Stuttgart XXVI/1986

ELBERFELDER
Die Heilige Schrift
R.Brockhaus Verlag Wuppertal II/1986

KÖNIG
Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament
Dietrich'sche Verlagsbuchhandlung Leipzig II/III+/1922

LAVY
Handwörterbuch Deutsch-Hebräisch/Hebräisch-Deutsch
Langenscheidt Berlin-München, 1975/1980

MENGE
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Württembergische Bibelanstalt Stuttgart 1949

SALKINSON/GINSBURG
Das Neue Testament in Hebräisch und Deutsch
The Society for Distributing Hebrew Scriptures 1985

SCHLACHTER
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Genfer Bibelgesellschaft 1981

TARMON/UVAL
Tabellen der Hebräischen Verben
Tamir Verlag Jerusalem IV/1998

אידיש/Yiddish
אינשפרוך
דער ברית חדשה
The Society for Distributing Hebrew Scriptures, Middlesex, England 1994

עלום-שם
הברית החדשה - דיא ביכער פאן נייען בונד
טראוויטש אונד זאהן ,ברלין 1929

תוכנית למחשב/Software
Bible Works for Windows 95